Zmiany w zasiłkach rodzinnych listopad 2015 rok

Zmiany w zasiłkach rodzinnych listopad 2015 rok
Witam serdecznie wszystkich użytkowników serwisu PoradniaMam.pl , w dzisiejszym artykule postanowiłam umieścić informację o zmianach w zasiłkach rodzinnych, myślę że temat jest warty poruszenia z uwagi na fakt, iż większość rodziców pobiera właśnie taki zasiłek na dziecko/ dzieci.

Artykuł zostaje publikowany ze względów informacyjnych, w trosce o swoich użytkowników wszystkie najświeższe zmiany pragnę od razu opublikować, aby każdy kto wyszukuje informacji je znalazł.

Chciałabym również poinformować na wstępie wpisu, że zmiany zaczynają się od listopada 2015 roku i z każdym rokiem aż do 2017 będą one zmieniane, także warto śledzić moje wpisy, które znajdziecie również opublikowane na fan page.

Zasiłek rodziny – to zasiłek, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny :
Rodzicom
Jednemu z rodziców
Opiekunom prawnym
Opiekunom faktycznym dziecka
Dziecku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole jednak nie dłużej niż do 21 roku
Osobie, które nadal się uczy – do 24 roku życia jeżeli nie pozostaję na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem przez sąd płacenia alimentów na dziecko. Osoba pozostaje na swoim utrzymaniu
Okres wydłuża się również do 24 roku życia jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny :

1. Dziecku lub osobie uczącej się która :
Pozostaję w związku małżeńskim
Jest uprawniona do pobierania zasiłku rodzinnego na własne dziecko chodzi tutaj o osoby pełnoletnie lub osoby, które nadal się uczą
Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
Została umieszczona w rodzinie zastępczej
2. Osobie samotnie wychowującej dziecko ( samotny ojciec / samotna matka) – jeżeli nie zostały zasądzone alimenty wyrokiem sądowym lub z funduszu alimentacyjnego na dziecko od jego rodzica, chyba że :

Rodzice lub jedno z rodziców nie żyje
Ojciec dziecka jest nie znany
Wniosek o alimenty od jednego z rodziców ( od którego miały być zasądzone) został oddalony
Sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał tym samym drugiego z rodziców do płacenia alimentów na rzecz dziecka
Uwaga ważna informacja :

Członkowi rodziny przysługuje również zasiłek rodzinny za granicą na dziecko, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zasiłku rodzinnego :
Od narodzin do ukończenia 5 roku życia – 77 zł
Po ukończeniu 5 roku do ukończenia 18 roku życia – 106 zł
Po ukończeniu 18 roku życia do ukończenia 24 roku – 115 zł

Kryterium dochodowe :
Miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie mógł przekraczać 574 zł lub 664 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny obowiązujący od listopada 2015 roku

Wysokość zasiłku rodzinnego :
Od narodzin do ukończenia 5 roku życia – 89 zł ( wzrost o 12 zł )
Po ukończeniu 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 118 zł ( wzrost o 12 zł)
Po ukończeniu 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 129 zł ( wzrost o 14 zł)
Ile więcej otrzymuję na dziecko w ciągu roku :

Od narodzin do ukończenia 5 roku życia w 2014 roku otrzymywaliśmy 924 zł / rocznie w 2015 roku otrzymujemy 1068 zł / rocznie
Po ukończeniu 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia otrzymywaliśmy 1272 zł / rocznie w 2015 roku otrzymujemy 1416 zł/ rocznie
Po ukończeniu 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia otrzymywaliśmy 1380 zł/ rocznie w 2015 roku otrzymujemy 1548 zł / rocznie

Kryterium dochodowe :
Dochód w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł miesięcznie jednak jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć 764 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

Pamiętajmy o okresie zasiłku rodzinnego :
Prawo do zasiłku rodzinnego pamiętajmy, że ustala się na okres zasiłkowy, który zawsze trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami i jest uzależniony od kryterium dochodowego.

Zachęcam do pozostawiania komentarzy, mam nadzieję, że mój dzisiejszy artykuł okażę się przydatny dla wszystkich, którzy szukają informacji dotyczących zasiłków rodzinnych.