Odruch chwytny inaczej Palmara u noworodka

Odruch chwytny inaczej Palmara u noworodka
Odruch dłoniowo – chwytny nazywany jest również odruchem Palmara – jest to odruch fizjologiczny, który polega na zaciśnięciu palców i przywiedzeniu kciuka w reakcji na uciśnięcie strony dłoniowej palców. Odruch dotyczy również kończyny dolnej tam gdzie na skutek uciśnięcia palców po stronie podeszwowej obserwuje się podeszwowe zgięcie palców.

Odruch Palmara pojawia się w 11 tygodniu życia płodowego. Powinien on jednak zaniknąć w kończynach górnych po 4 miesiącu życia, a w kończynach dolnych po 12 miesiącu.

Odruch dłoniowo – chwytny czyli odruch Palmara :

Noworodek reaguje zaciśnięciem dłoni i palców w momencie dotyku czy nacisku na dłoń
Obserwując noworodka widzimy, jak ma zaciśnięte dłonie przez większość czasu, jednak z czasem, zaczyna coraz częściej rozluźniać dłonie
Pamiętajmy, że około 4 -6 miesiąca życia odruch powinien zostać przekształcony tak, aby dziecko mogło już utrzymać zabawkę między kciukiem a palcem wskazującym czyli w tak zwanym chwycie pęsetowym.

Skutki nie wyciszonego odruchu chwytnego :

Odruch niewyciszony w odpowiednim wieku czyli najpóźniej w 12 miesiącu życia niemowlęcia będzie miał negatywne konsekwencje odbiję się on między innymi na :

koordynacji motoryki małej
koordynacji mowy i wydawania dźwięków
Niemowlęta bardzo często trafiają do logopedy, wtedy mają zawsze wykonywane ćwiczenia rąk, ponieważ motoryka mała jest związana właśnie z rozwojem mowy – pamiętajmy o tym.

Inne skutki nie wyciszonego odruchu Palmara :

Jeśli nie rozwinie się chwyt pęsetowy to dziecko nie będzie umiało trzymać długopisu, ołówka, kredki
Trudności w mowie, na skutek słabej kontroli mięśni odpowiedzialnych za artykulację i trwającego powiązania między ręką a ustami
Nadwrażliwość dłoni