Jak wygląda odruch Moro

Jak wygląda odruch Moro
Noworodek podczas odruchu sztywnieje, wierzga rączkami, prostuje zaciśnięte dłonie, unosi nóżki, a następnie zgina rączki i nóżki, ściska dłonie w piątki.

Fizyczne reakcje na odruch Moro :
Nagłe pobudzenie
Szybkie wdechy
Chwilowe zamarcie
Zdumienie
Wydech
Krzyk
Aktywacja reakcji walki lub ucieczki, które powodują automatyczne powiadomienie współczulnego układu nerwowego w wyniku czego może nastąpić :
– uwolnienie adrenaliny i hormonu stresu ( kortyzolu)
– przyspieszone bicie serca
– wzrost ciśnienie krwi
– przyśpieszone oddychanie tutaj dotyczy to szczególnie górnych płatów płuc
– zaczerwienie skóry

Możliwe wtórne reakcje psychologiczne odruchu Moro :

Przesadne reakcje na bodźce
Problemy z podejmowaniem decyzji
Wahania nastrojów
Zmienne emocje- szybsze spalanie cukrów we krwi
Ciągły niepokój
Niskie poczucie własnej wartości
Fobie
Poczucie zagrożenia
Poczucie zależności od innych i potrzeba kontrolowania tego co się dzieje
Cykle następujących po sobie nadmiernej pobudliwości i wyczerpania organizmu
Odruch Moro powinien zostać zastąpiony przez odruch wzdrygnięcia czyli Straussa

Funkcja odruchu Moro :
W życiu płodowym odgrywa istotną role w kształtowaniu się mechanizmu oddychania
Wspomaga zaczerpnięcie „pierwszego oddechu” w momencie narodzin – kiedy lekarz daje dziecku klapsa
Umożliwia otwarcie tchawicy w razie pojawienia się niebezpieczeństwa uduszenia się
W pierwszych miesiącach życia – alarmowanie otoczenia, obudzenie i przywołanie pomocy
Skutki nie zaniknięcia odruchu Moro :

Choroba lokomocyjna
Kłopoty z utrzymaniem równowagi i koordynacji – widoczne w czasie gry w piłkę
Małe zdolności przystosowawcze
Niska wytrzymałość
Niechęć do zmian
Alergie
Obniżona odporność – astma, częste infekcję uszu, gardła, egzemy
Nad reaktywność na światło
Problemy z widzeniem w nocy – nieprawidłowa praca źrenicy
Problemy z różnicowaniem dźwięków
Nadrażliwość słuchowa na pewne dźwięki
Brak ignorancji nieistotnych bodźców słuchowych z tła
Zahamowanie pełnego rozwoju odruchu strzemiączkowego – jeśli w otoczeniu pojawia się głośny dźwięk odruch strzemiączkowy powinien uruchomić mimowolny skurz mięśnia i tym samym przytłumić dźwięki aby ochronić ucho wewnętrzne
Pobudzenie hormonu stresu – wzrost wrażliwości na bodźce takie reakcje stają się w końcu dla dziecka naturalne
Problemy z nawiązaniem kontaktów
Nadmierne pobudzenie, aktywne, lubią okazywać dominację
Rozproszenie