Jak leczyć mięczaka zakaźnego?

Jak leczyć mięczaka zakaźnego?
Chorobą skórną, która dotyka zarówno osób dorosłych jak też dzieci jest mięczak zakaźny. Jednocześnie na mięczak zakaźny wpływają nieco inne czynniki w przypadku dzieci oraz osób dorosłych. Osoby dorosłe są narażone na zapalenie przede wszystkim w wyniku kontaktów seksualnych. Natomiast zakażenie u dzieci następuje poprzez kontakt podobny jak przy ospie.

Objawy choroby
Wykrycie schorzenia nie jest trudne, gdyż na mięczak zakaźny można zwrócić uwagę poprzez zauważenie wysypki. Jest ona charakterystyczna, gdyż występują guzki, które są nierównomiernie rozsiane po ciele oraz występują nielicznie.
Wysypka ma barwę z kolorem białym, woskowym, perłowym.

Leczenie schorzenia
Nie zawsze na mięczak zakaźny trzeba oddziaływać, gdy zapalenie może zniknąć samoistnie. Z drugiej strony ze względu na to, iż choroba jest zakaźna najczęściej leczenie warto podejmować.

Przy lekkim zapaleniu stosuje się:
– nakłuwanie guzków
– wyciskanie treści
– smarowanie skóry azotanem srebra, nawleką jodową, roztworem fenolu.